Aikuisten suunnistuskoulu
Kevät 2021
Tervetuloa mukaan!

Kompassicup 2021  
lapsille ja nuorille 
Kilpailukutsu

Kissojen Yö 2020
Lisätiedot

 

Suunnistuskoulu
lapsille 
Lisätiedot!

Kokeneemmilla suunnistajilla voinee olla jonkinlainen mielikuva Takkumäen maastosta,vaikka alueella ei olekaan kisattu toviin. Kartan nimi kuvaa jollakin tavalla alueen kulkukelpoisuutta, joka vaihtelee varsin paljon metsänhoidollisista toimenpiteistä johtuen. Menemällä vihreälle alueelle etenemisestä tulee todellakin takkuista! Myös ratasuunnittelun tekeminen on ollut varsin takkuista, kun osa alueen parhaista suunnistusmaastoista meni hieman yllättäen maankäyttökieltoon.

Kisa-aluetta halkoo metsäautotie ja varsin runsas polkuverkosto erityisesti moottoritien eteläpuolella. Käytännössä moottoritie jakaa kisa-alueen kahteen osaan. Pohjoisemmassa osassa on erilaisia hakkuuaukkoja, joissa kannattaa olla paikka paikoin etenemisen osalta varovainen hakkuujätteiden takia. Tämän takia kartalla on varsin paljon pystyvihreälllä kuvattuja alueita, jotka kannattaa huomioida reitinvalinnoissa. Aluskasvillisuus on myös paikoin todella rehevää, joka vaikuttaa etenemisnopeuteen. Tämän takia myös osa kartan pohjoispuolen poluista ja juontourista voi olla vaikeasti havaittavissa pimeällä heinittyneisyyden takia. Moottoritien eteläpuoleinen alue koostuu useammasta 20 – 30 metrin mäestä, joiden kulkukelpoisuus on erinomainen. Eteläpuolen runsaat polkuvaihtoehdot vaikuttanevat merkittävästi reitinvalintoihin.

Kartta on päivitetty Janne Seppälän toimesta ja on mielestäni hyvälaatuinen. Korostaisin kuitenkin sitä, että maaston luonteen takia kivikuvaus on hyvin yleistävä japääsääntöisesti alle metrin korkuisia kiviä ei ole kuvattu kartalle. Kartalla on kivikuvausta runsaasti, mutta maastossa kiviä on vielä enemmän. Tämä voi maastossaedetessä hieman hämmentää, mutta rastipisteet ovat tältä osin selkeitä.

Kaikki radat kulkevat osin hyvin lähellä asutusta, joka on osaltaan vaikuttanut ratasuunnitteluun tuoden mukanaan kompromisseja. Ratojen alkupäässä on rastin jälkeen pieni matka viitoitusta, jota tulee noudattaa. Samoin kaikki radat alittavat moottoritien tunnelin kautta. Ratojen lopussa liikutaan osin katualueella, jossa tulee noudattaa liikennesääntöjä ja varovaisuutta, vaikka liikennettä näillä kaduilla ei tuohonaikaan juurikaan ole. Muistuttaisin kuitenkin erityisesti kiellettyjen alueiden kunnioittamisesta, vaikka niitä ei maastoon ole merkitty eräitä poikkeuksia lukuunottamatta. Vastuulliseen suunnistamiseen kuuluu myös se, ettei mennä tonttialueille tai niiden välittömään läheisyyteen!

Vaikka radat kulkevatkin osittain lähellä asutusta, se ei tarkoita, etteikö vaativiakin suunnistustehtäviä olisi tarjolla. Radat on laadittu siten, että loppuun saakka pitää suunnistaa, vaikka välillä olisikin jokin helpompi siirtymäväli. Kannattaa myös jättää muutama napsu tehoista lopun ylämäkiin, joissa varmasti saa otettua viimeisetkin voimat itsestään.

Huolimatta siitä, että kisapäivä on perjantai ja 13. päivä, toivon jokaisen kilpailijan saavan mukavia ja onnistuneita suunnistuselämyksiä!

Markku Hyvönen

ratamestari

Yhteistyössä:

Sosiaalinen media